belez hotel kubinska hola

V blízkom ale aj vo vzdialenejšom okolí našej chaty sa nachádza množstvo zaujímavých miest a navštevovaných turistických oblastí. Pre bližšie spoznanie nášho regiónu prosím navštívte stránku: https://www.visitorava.sk/